Home

DSC03871

Het verhaal van de plek helpt u met de omgang en het gebruik van erfgoed en geschiedenis. Met u zorgen wij dat erfgoed zichtbaar en beleefbaar wordt voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Iedere plek heeft een eigen verhaal. Mensen hebben er gewoond, gewerkt en hun sporen achtergelaten, zichtbaar en in de vorm van geschiedenis en verhalen.
Het verhaal van de plek helpt bewoners, bedrijven en overheden dit erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken. Het geeft bewoners een gevoel van trots en eigen identiteit, bedrijven en ontwikkelaars de kans op een onderscheidend gebiedsprofiel, bezoekers een reden een gebied beter te bekijken en helpt overheden de eigen (gebieds)ambities makkelijker te realiseren.
Door erfgoed en geschiedenis op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te laten zien, kan het veel beter gebruikt worden. Het verhaal van de plek kijkt samen met bewoners en verenigingen wat de echte en authentieke verhalen van een gebied zijn.

U krijgt:
- een echt verhaal dat bewoners bindt en bezoekers boeit
- een eigen gebiedsprofiel dat u onderscheidt ten opzichte van andere gebieden
- een samenhangend verhaal voor de toeristische en ruimtelijke ontwikkeling van een gebied
- een middel dat mensen aan een plek bindt omdat zij hechten aan een authentieke en herkenbare identiteit